กระทรวงวัฒนธรรม

newsRoyal News

รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี

Read More
Art culture and Entertainmentnews

สถาบันศิลปะแห่งนครชิคาโก แจ้งส่งคืนโบราณวัตถุจากปราสาทหินพนมรุ้ง

Read More
Culture Newsnews

รมว.วธ. รับมอบโบราณวัตถุ ล้ำค่า 2 รายการ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา กลับสู่ประเทศไทย

Read More
Art culture and EntertainmentArt Newsnews

พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก”

Read More
Art culture and EntertainmentnewsRoyal News

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

Read More