Innovation

นวตกรรม งานวิจัย

GeneralInnovationnews

เครือซีพี จับมือ อัลเตอร์วิม บริษัทในเครือฯ รุกธุรกิจพลังงานสะอาดเปิดตัว “Total Clean Energy Solution” โครงการต้นแบบการจัดการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

Read More
InnovationnewsSocial News

เอกชนผนึกกำลังนำโครงการ PAPRช่วยชาติ เพิ่มศักยภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ สู้วิกฤตโควิด-19

Read More
InnovationnewsSocial News

“สนช” หนุนสร้างนวัตกรรม เพื่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ส่ง “สกุลฎ์ซี” พัฒนาเรือนวัตกรรมใหม่ ยกระดับความปลอดภัยท่องเที่ยวทางน้ำ

Read More
Innovationnews

รับวันพยาบาลสากล !! นักวิจัย พยาบาล ธรรมศาสตร์ โชว์ “อุปกรณ์นำช่วยชีวิตพกพา” นวัตกรรมอุปกรณ์วัดการหายใจและโค้ชชิ่งการCPRผู้ป่วยแบบเรียลไทม์

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. โชว์ผลงาน “อุปกรณ์นำช่วยชีวิตพกพา” อุปกรณ์ช่วยสอนการทำซีพีอาร์ (CPR) แบบเรียลไทม์

Read More