Social development

ข่าวการพัฒนาสังคม

Agriculture NewsnewsSocial developmentSocial News

เครือซีพี – แม็คโคร ผนึกมูลนิธิปิดทองหลังพระ ชูโมเดลปลูกผักปราณีต มูลค่าสูง สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ชาวอุดรธานี

Read More
newsSocial developmentSocial News

ความคืบหน้าโครงการ “อมก๋อยโมเดล”

Read More
EditorialnewsRoyal StorySocial developmentSocial News

สานต่อพระราชดำริสู้วิกฤตประเทศอย่างไม่ท้อถอย

Read More
newsSocial developmentSocial News

ปิดทองหลังพระฯเร่งช่วยคนตกงานและเกษตรกร ให้มีงานทำในหน้าแล้ง

Read More
newsSocial development

พม. Kick Off มหกรรมบ้านพอเพียง : ซ่อมบ้าน สร้างโอกาส ส่งความสุข ปี 2563 ที่ จ.ระยอง

Read More