Royal News

ข่าวเกี่ยวกับพระราชสำนัก

newsRoyal News

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจการเตรียมความพร้อมของอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าชมการฝึกซ้อมฝีพาย ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Read More
newsNorth regionroyal project

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

Read More
newsRoyal News

กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Read More
newsRoyal News

กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรีติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

Read More