องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซีอีโอ ซีพี  เสนอ กมธ.การศึกษา ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุค 5.0
ซีพี  ติดอันดับความยั่งยืนโลก ระดับ “Top 5 %” จาก  S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ม่วงทั้งแผ่นดิน

ม่วงทั้งแผ่นดิน

(เพิ่มเติม…)
Read More
“ผู้ประกอบการ “เฮ”เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ 4 องค์กรเครือข่าย ชวนลงทะเบียนสร้างร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางการค้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ”