ภาคใต้

newsRoyal NewsSouth region

องคมนตรีประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดนราธิวาส

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
newsRoyal Newsroyal projectSouth region

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 จ.พัทลุง

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพร

Read More
Eventsnews

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้นำเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 3ธค.63ช่วยราษฎรภาคใต้

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง

Read More