ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

newsRoyal Newsroyal project

สำนักงาน กปร. จัดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566

Read More
Central RegionEditorialHappiness from developmentnewsroyal project

สุขจากการพัฒนา ตอน อยู่สวน อยู่ป่า

Read More
Central Regionnewsroyal project

เดินหน้าขยายผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่โรงเรียน ตชด สระแก้วและฉะเชิงเทรา

Read More
Central Regionnewsroyal project

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read More
newsPublic relations

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2563

Read More