อำพน กิตติอำพน

newsNortheast regionroyal project

ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More
newsNortheast regionroyal project

สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

Read More
newsroyal project

องคมนตรีประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังติดปัญหา

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ร้อยเอ็ด

Read More