newsRoyal News

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ 7กรกฎาคม และพิธีสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ 8 กรกฎาคม นี้ ณ วัดที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยพร้อมเพียงกัน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ ตนพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ได้นำพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ ฤกษ์เวลา 14.49  น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

โดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ในการจัดพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

ภายหลังจากทุกจังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย

และในวันที่ 25 กรกฎาคม2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณวัดที่จังหวัดกำหนด

เป็นโอกาสอันสำคัญอีกครั้งหนึ่งของพวกเราในฐานะพสกนิกรชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์