Commerce NewsEconomics Newsnews

“สมคิด” มอบนโยบายทูตพาณิชย์ทั่วโลก มั่นใจส่งออกไทยปีนี้ ขยายตัวร้อยละ8

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง การมอบนโยบายให้กับทูตพาณิชย์ทั่วโลก เมื่อไม่นานนี้ว่า ในภาพรวมยืนยันว่าสถานการณ์การส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากที่ในปีที่แล้วมูลค่าการส่งออกของไทยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่บูรณาการผลักดันในทุกตลาดอย่างเต็มที่ โดยในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 8 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มจะฟื้นตัว และราคาน้ำมันที่เริ่มอยู่ระดับเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าที่ เกี่ยวเนื่องและกำลังซื้อของตลาดศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเป้าตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน(5) +5.5% CLMV +8.0% จีน +10.0% สหรัฐฯ +7.0% ญี่ปุ่น +8.0% EU +5.0% รัสเซีย +30.0% ฮ่องกง +10.0% อินเดีย +8.0% ออสเตรเลีย +8.0% ตะวันออกกลาง +5.0% แอฟริกา +11.0% และ ลาตินอเมริกา +3.0%

นายสมคิดกล่าวอีกว่า การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของภาครัฐและเอกชนไทย ซึ่งทั้ง 4 สภา (สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาผู้ส่งออกทางเรือฯ และสมาคมธนาคารไทย) รวมถึงที่ ปรึกษาภูมิภาคต่างๆ (Regional Advisors) ได้มาระดมสมองให้ข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งเรื่อง เร่งด่วนคือได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดสรรบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ Local Staff และผู้แทนการค้าให้เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการเจาะตลาดศักยภาพต่างๆ โดยเฉพาะ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ปรับบทบาทให้ทูตพาณิชย์ต้องทำงานเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น ต้องมีข้อมูลเชื่อมโยงทั้งการค้า การลงทุน และการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยจะต้องท้างานร่วมกับ BOI อย่างใกล้ชิด

ด้าน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าจะเร่งเดินหน้ากลยุทธ์พันธมิตรหุ้นส่วนยุทธศาสตร์(Strategic Partnership) เน้นสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยต่อยอดทั้งจากการเยือนต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ รัสเซีย อินเดีย อิหร่าน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี รวมถึงการจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจาะตลาดใหม่ๆ ได้แก่ ไต้หวัน ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา แอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมืองเศรษฐกิจขนาดรองของจีน ซึ่งมีศักยภาพอย่างมาก ที่สำคัญได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกันพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากให้สามารถเจาะตลาดการค้าออนไลน์ให้ได้ ผ่านช่องทาง Thaitrade.com เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนเข้าสู่ตลาดโลก และให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปรับเพิ่มภารกิจใหม่ โดยให้ช่วยหาโอกาสใหม่ๆ และ Potential Partner ทางธุรกิจ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเร่งบริหารจัดการข้อมูล Big Data จากทูตพาณิชย์ต่างๆ และทุกหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้ทันที

นายสนธิรัตน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมธุรกิจบริการ ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการสร้างสรรค์ Creative Economy และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ออกไปลงทุน/ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ตลอดจน จะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรและอาหาร ตอกย้ำภาพลักษณ์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ มีความมั่นใจว่าการส่งออกไทยน่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมาย โดย กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนจะท้างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการท้างานให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป.