newspictures of the week

กองทัพไทยแจกเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชน

20 มี.ค.63 เวลา 06.30-07.00น.

กองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านฯโดย พล.อ.พรพิพัฒน์และคุณจีราพรรณ เบญญศรี ได้มอบให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำเจลแอลกอฮอล์ 2,000 ขวด และหน้ากากผ้า1,500 ผืน มาแจกประชาชนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ