newsNortheast regionPublic relationsroyal project

นายกรัฐมนตรีตรวจการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาฯ ให้การต้อนรับ

จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ดูผลการดำเนินงานการศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 4 ดำมหัศจรรย์ภูพาน ได้แก่ ไก่ดำ หมูดำ วัว และกระต่ายดำ โดยมีนายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม ได้แก่ แพะเพศเมีย สุกรภูพาน ไก่ดำภูพาน เป็ดบาร์บารี่ และกระต่าย