พลากร สุวรรณรัฐ

Central RegionEditorialnewsroyal project

บทความพิเศษ เรื่อง ร่วมน้อมรำลึก ร.9 ในงานวันดินโลก ปี 2566 “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”ที่เขาชะงุ้ม

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบสิ่งของพระราชทาน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ฯโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานความมั่นคง ในจังหวัดเชียงใหม่

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรี เปิดงาน 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรีติดตามโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

Read More
newsNortheast regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

Read More
newsNortheast regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read More
Central RegionEditorialHappiness from developmentnewsroyal project

สุขจากการพัฒนา ตอน สุขของชุมชนบ้านหนองกระทิง

Read More
EditorialnewsRoyal News

บทความ งาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”เผยแพร่ผลสำเร็จแห่งการพัฒนา

Read More