สำนักงาน กปร.

newsRoyal Newsroyal project

องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
North regionRoyal News

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฏรและผู้ปฏิบัติงาน จ.พะเยา เพื่อบรรเทาความหนาว

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุม

Read More
newsPublic relations

เชิญส่งผลงานเข้าประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี 2567

Read More
newsRoyal Newsroyal project

ยกระดับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่เวทีโลก

Read More
Central RegionEditorialHappiness from developmentnewsroyal project

สุขจากการพัฒนา ตอน สมุนไพรสร้างสุข

Read More
EditorialHappiness from developmentnews

สุขจากการพัฒนา ตอน ผักอินทรีย์สร้างสุขให้ชาวโพธาราม

Read More
Central RegionnewsRoyal Newsroyal project

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ จังหวัดเพชรบุรี

Read More