newsRoyal News

กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567  กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 โดยเมื่อเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ลงแตะพื้นน้ำเวลา18.56น. นายเรือ พร้อมกำลังพลประจำเรือ ได้คลื่อนเรือจากคลองบางกอกน้อย ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าสู่ อู่ทหารเรือธนบุรี ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม) โรงพยาบาลศิริราช ท่ามหาราช ท่าช้าง วัดระฆังโฆษิตาราม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงเข้าจอดยังอู่ทหารเรือธนบุรี

ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งจำนวน 4 ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ โดยจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอด ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567 วันละ 1 ลำ ตามลำดับ

สำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์เป็น เรือสร้างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453)

การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อ 27 ตุลาคม.2510 งดจัดเรือพระที่นั่งลำนี้เข้าร่วมขบวน เนื่องจากอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก. โดยมีการซ่อมแซมบูรณะครั้งใหญ่ ในปี 2512. หลังซ่อมแซมแล้วเสร็จ ใน พ.ศ.2515 หัวเรือลงรักปิดทองลายรดน้ำเป็นรูปพญานาคเล็กๆจำนวนมาก  ตอนกลางลำเรือทอดบัลลังก์กัญญา ซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องหรือเปลื้องพระชฎามหากฐินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำ ลำเรือภายนอกทาสีชมพู ท้องเรือภายใน ทาสีแดง ตัวเรือมีความยาว 45.67 เมตร

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์กว้าง 2.91 เมตร ลึก 0.91 เมตร ใช้กำลังพลรวม 82 นาย แยกเป็น กำลังพลประจำเรือ จำนวน 75 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย ๖๑ นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนถือฉัตร7 นาย คนขานยาว 1 นาย และเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง  7 นาย

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2567 กองทัพเรือ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญเรือพระที่นั่ง จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช จัดแสดงแบบผูกทุ่น ประกอบกาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจัดการแสดงแบบผูกทุ่น ประกอบกาพย์เห่เรือฯ วันละ 2 รอบ โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 จัดการแสดง เวลา 15.00 น. และ 20.00 น. ในส่วนของวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 จัดการแสดง เวลา 17.00 น. และ 20.00 น. พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณท่าราชวรดิฐ

ในส่วนของการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี จะเริ่มทำการซ้อมย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 10 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในวันที่   1 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 2 ในวันที่   8 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 3 ในวันที่  15 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 4 ในวันที่  22 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 5 ในวันที่   3 กันยายน 2567
ครั้งที่ 6 ในวันที่  12 กันยายน 2567
ครั้งที่ 7 ในวันที่  19 กันยายน 2567
ครั้งที่ 8 ในวันที่  26 กันยายน 2567
ครั้งที่ 9 ในวันที่   1 ตุลาคม   2567
ครั้งที่ 10 ในวันที่  10 ตุลาคม   2567

จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ จำนวน 2 ครั้งในวันที่ 15 และ 22 ตุลาคม และซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่ 24 ตุลาคม โดยประชาชนที่มีความสนใจรับชมการฝึกซ้อมฝีพายและความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีที่นับว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก สามารถรับชมได้ตลอด 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8จนถึง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะมีขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2567ซึ่งกองทัพเรือ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ในการเตรียมการทั้งการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย การซ่อมบำรุงเรือ การจัดเตรียมบทเห่เรือ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติสูงสุด

ขอบคุณ
กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ