newsTourism NewsVariety News

หมดยุค “ขยะ” ไร้ค่า TCDC ชวนมาดูด้วยตาตัวเอง กับ นิทรรศการ”Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง”

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาด้านขยะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ทั้งขยะมูลฝอยจากชุมชน ปริมาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตภาคอุตสาหกรรมและความต้องการในการบริโภคด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้มีปริมาณขยะตกค้างจำนวนมาก ดังนั้นการหาแนวทางในการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงเป็นกระแสสำคัญของโลกในปัจจุบัน  จึงเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถาบัน ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำนิทรรศการระดับโลก “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” มาจัดแสดงในประเทศไทยโดยนิทรรศการนี้ได้เริ่มจัดแสดงครั้งแรก ณ ประเทศเยอรมนี ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประเทศที่ 2 และนิทรรศการนี้จะถูกจัดแสดงไปทั่วโลกในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้

นายกิตติรัตน์ กล่าวอีกว่านิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง”จะจัดแสดงเกี่ยวกับแนวทางการนำขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่ด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์อาทิ การทำเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากขยะและเศษวัสดุ ของฝีมือ 56 นักออกแบบจากทั่วโลก และ 9 นักออกแบบรับเชิญพิเศษชาวไทย รวมผลงานทั้งสิ้น 79 ชิ้น อาทิ ผลงาน “ทวินแบคแพค”(Twin Backpack) กระเป๋าเป้ผลิตจากการนำถุงพลาสติกกว่า 30 ถุงจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อกัน สร้างสรรค์โดย อัพ ฟิวส์ (Up-fuse) ศิลปินชาวอียิปต์ ผลงาน “โรดีโอ”(Rodeo) เฟอร์นิเจอร์จากการนำเศษผ้าเหลือทิ้ง มาอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาน เพื่อใช้ทดแทนไม้ ซึ่งสามารถทนความชื้นได้ดีกว่าไม้ สร้างสรรค์โดยคุณยุทธนา อโนทัยสินทวี ศิลปินชาวไทยผลงาน “ดับเบิลยู ดับเบิลยู ดับเบิลยู / ดับเบิลยู ดับเบิลยู ดับเบิลยู : วีว้อนท์วินด์ / วีว้อนท์วอเทอร์”(www/www : we want wind / we want water) อุปกรณ์การกีฬา อาทิ ลูกฟุตบอลและลูกบาสเก็ตบอล ทำจากจุกคอร์กปิดฝาขวดไวน์

นอกจากนี้นิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” ยังได้จัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าให้กับขยะและเศษวัสดุ โดยนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง”เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ วันที่ 18 พ.ค. ถึง 22 ก.ค.2561 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการนี้ จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นถึงศักยภาพของการนำขยะและเศษวัสดุมาเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพราะนอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ในอีกทางหนึ่งยังส่งเสริมแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของภาครัฐ” นายกิตติรัตน์ กล่าว

ด้าน มาเร็น นีไมเออร์ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้รับความร่วมมือกับสถาบัน ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำเสนอนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” เพื่อแสดงถึงแนวทางการนำขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่ (Upcycling) ซึ่งเป็นหัวข้อที่เร่งด่วนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความต้องการในการบริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มาเร็น กล่าวอีกว่า นิทรรศการนี้จัดแสดงเป็นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถกรรม(Museum für Kunst und Gewerbe)เมืองฮัมบูร์ก(Hamburg)ประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายที่จะหมุนเวียนการจัดแสดงไปยังประเทศต่างๆ ในระยะเวลา 10 ปี และประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางรอบโลกของนิทรรศการ และไม่ว่านิทรรศการนี้จะหมุนเวียนไปยังประเทศใดในโลก สถาบัน ifa จะเชิญนักออกแบบท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับประเทศไทย โครงการ “Pure Gold”ได้ร่วมมือกับคุณเอกรัตน์ วงศ์จริต ภัณฑารักษ์และนักออกแบบชั้นนำชาวไทย ที่มาสร้างสรรค์ผลงานการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองร่วมกับอีก 9 นักออกแบบชาวไทย

“นอกจากนิทรรศการแสดงชิ้นงานและวัสดุสร้างสรรค์ ยังมีการจัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาและการสร้างความรู้ร่วมกัน ในส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นได้ร่วมมือกับ FabCafe Bangkokในการจัดเวิร์กช็อปให้กับนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสทดลองไอเดียการสร้างมูลค่าให้กับขยะ และเผยแพร่ขั้นตอนการทำบนแพลตฟอร์มดังกล่าว (Instructables) อันจะนำสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต”มาเร็น กล่าว

ด้าน นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี กล่าวว่าPTTGCยินดีที่ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ต่อจากเยอรมนี โดยมีแนวคิดที่สำคัญคือ การนำขยะและเศษวัสดุเหลือใช้มาออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม นำกลับมาหมุนเวียนใช้ อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวนโยบายของ PTTGCที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสนับสนุนนิทรรศการในครั้งนี้  PTTGCได้นำผลงานเก้าอี้พลาสติกรีไซเคิลจากผนังโครงสร้างพาวิลเลียน Waste Side Story โดย PTTGCในงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561” หรือ“แบงค็อกดีไซน์วีค 2018”ที่ผ่านมา นำมาจัดแสดงด้วย เพื่อเน้นย้ำถึงแนวคิดการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 – 22กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 – 21.00 น.ทุกวันอังคาร- อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ณ ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-105-7400#213, 214หรือเว็บไซต์ www.tcdc.or.th