EditorialHappiness from developmentnews

สุขจากการพัฒนา ตอน เทคโนโลยีในสวนผสมผสาน

สมโชค เบ้าทอง สามีของปราณี สังอ่อนดี เจ้าของสวนบ้านวิน สาธิตการใช้มือถือเปิดน้ำรดต้นไม้ผ่านระบบสปริงเกลอร์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบ้านอัจฉริยะ ที่สมโชคทำขึ้นเพื่อบรรเทาภาระของภรรยา ที่ต้องรดน้ำพืชผักไม้ผลผสมผสานรอบบ้านในพื้นที่ 6 ไร่

สมโชคได้ทำระบบบ้านอัจฉริยะ ด้วยการนำระบบ IoT หรือ Internet of Things มาใช้อำนวยความสะดวกในบ้านเรือน ด้วยการเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้สามารถสั่งงานเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในบ้านให้ทราบได้ทันที ผ่านโทรศัพท์มือถือ และนำมาควบคุมการทำงานของโซลินอยด์วาล์วเพื่อประยุกต์ให้เป็นระบบระบายความร้อนในอาคารแบบง่ายๆด้วย

สมโชคเคยเป็นโปรแกรมเมอร์ในบริษัทเอกชน แม้จะลาออกมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดของภรรยาแล้ว ก็ยังมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนส์ โดยสมโชคใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตมาทำระบบบ้านอัจฉริยะ และทำเว็บไซต์ www.baanwin.com เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมกับทำการตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานสวนบ้านวิน

สมโชคบอกว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในแปลงเกษตรนี้ ช่วยควบคุมระบบการให้น้ำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด จึงใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่า และการใช้โซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟลงได้

 

สำหรับปราณี สังอ่อนดี และสมโชค เบ้าทอง เป็นต้นแบบของเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ทิ้งชีวิตพนักงานบริษัทในเมืองหลวง มาเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิด บ้านหัวกระสังข์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยทั้งคู่เดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พลิกผืนดิน 6 ไร่ ที่พ่อแม่ของปราณียกให้ และถูกทิ้งรกร้างมาเป็นเวลากว่า 10ปี ให้กลายเป็นพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน  ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่างๆ จนทำให้สวนบ้านวินเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน

 

บทความโดย สุวินา เอี่ยมสุทธา