นครศรีธรรมราช

newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
Art culture and EntertainmentArt Newsnews

กรมศิลป์ส่งนักโบราณคดีตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปัง

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

Read More
Editorialnewsroyal projectSouth region

พาไปรู้จัก…โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More