เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

Agriculture NewsEditorialnewsNorth regionroyal project

บทความ เรื่อง อุโมงค์ผันน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราหล่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่

Read More
newsNorth regionroyal project

องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

Read More