news

กษ.ชวนร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

         (กทม.10 พ.ย.2560) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวในการแถลงข่าว การจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ว่าตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 62 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

นายสุรสีห์ กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอเนก ประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา”  ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการเรื่องเล่าความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง ผ่านการถ่ายทอดจาก 5 พระอัจฉริยภาพกับเทคโนโลยีฝนหลวงผ่านระบบ AR Application นิทรรศการศาสตร์พระราชา การสานต่อโครงการพระราชดำริต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการการวิจัยร่วมกันกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อาทิ กองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร เป็นต้น ตลอดจนการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” และการประกวดการจัดนิทรรศการจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

สำหรับพิธีการสำคัญ คือ พิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การสาธิตสอนเพนท์กระเป๋าผ้า การทำกล่องทิชชู่เดคูพาท สอนทำพัดบุหงา การทำครีมทาผิว สอนทักษะดูแลผ้าไหม และการแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อ นม ไข่ ตลอดจนกิจกรรมนาทีทองในแต่ละวัน ที่จะมีการจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษให้กับประชาชนอีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ประกาศก้องถึงพระเกียรติคุณแห่ง องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านร่วมกัน