Economics Newsnews

ทุเรียนตะวันออกผลผลิตลด เหตุสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แนะ 5 ทริคดูทุเรียนสุก…กินอร่อย

เริ่มเข้าสู่ฤดูทุเรียนออกผลผลิต แต่เพราะยังอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลราคาทุเรียนยังสูง ส่งผลพ่อค้าบางรายนำทุเรียนที่ยังสุกไม่เต็มที่ หรือทุเรียนอ่อน ออกมาจำหน่าย ดังนั้นเพื่อให้คนชอบทุเรียนไม่ตกเป็นเหยื่อ  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง โดย นายชาตรี บุญนาค  ผอ.สสก.3ระยอง ร่วมมือกับ จังหวัดจันทบุรี ตราดและจังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ออกประกาศจังหวัด กำหนดมาตรการและแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด  ออกประกาศจังหวัดขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายทุเรียน ไม่ซื้อ-ไม่ขายทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกประกาศกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนและกำหนดมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ   

พร้อมกันนี้  ยังแนะ 5 วิธี ในการดู “ทุเรียนที่มีคุณภาพ”สำหรับผู้บริโภคโดยทั่วไป ด้วยการสังเกต ดังนี้ ก้านผล ซึ่งก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้นสากมือ เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียนจะรู้สึกว่าก้านผลทุเรียนมีสปริงมากขึ้น และก้านผลบริเวณปากปลิงจะบวมโตเห็นรอยต่ออย่างชัดเจน 

หรือสังเกต หนามทุเรียน ซึ่งปลายหนามต้องแห้งมีสีน้ำตาลเข้มเปราะและหักง่าย เมื่อมองจากด้านบนของผลทุเรียนจะเห็นหนามเป็นสีเข้มหนามกางออกร่องหนามห่าง เวลาบีบหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริง  และสังเกต รอยแยกระหว่างพูของผลทุเรียนที่แก่จัดจะเห็นรอยแยกสีน้ำตาลบนร่องพูอย่างชัดเจน ยกเว้นบางพันธุ์ที่พูปรากฏไม่เด่นชัดเช่น พันธุ์ก้านยาว 

หรือ การชิมปลิง ซึ่งผลทุเรียนที่แก่จัดคือ ทุเรียนที่มีคุณภาพนั้น เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออกจะพบน้ำใสๆ จะไม่ข้นเหนียวเหมือนในทุเรียนอ่อน  หากชิมน้ำส่วนนั้น จะมีรสหวานแสดงว่าได้คุณภาพเป็นทุเรียนแก่  และเมื่อ เคาะเปลือก ผลทุเรียน หากทุเรียนแก่จัดจะมีเสียงดังหลวมๆ แต่เสียงจะหนักหรือเบาจะแตกต่างกันไป  ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับพันธุ์และอายุของต้นทุเรียนเป็นองค์ประกอบด้วย

สำหรับปริมาณผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกปี 2561 ( ทุเรียน มังคุด เงาะและลองกอง) ทั้ง 4 ชนิด ปริมาณผลผลิตรวม  647,522 ตัน ลดลง 144,591 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่ไม้ผลทั้ง 4  ชนิด ลดลงทุกชนิด  จากสภาวะความแปรปรวนของอากาศทั้งร้อน หนาว  ฝนตกชุกตลอดทั้งช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนตั้งแต่ ปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561

ส่วนทุเรียน มีผลผลิต  ปริมาณผลผลิตโดยรวม 403,906 ตัน ลดลง 18,459 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.37  ผลผลิตลดลง สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันมีทั้งฝนตก อากาศร้อน อากาศหนาวเย็น ในแต่ละวันต้นไม้ปรับสภาพต้นไม่ทัน ทุเรียนไม่ออกดอก แต่ออกใบอ่อนแทน และรุ่นที่ออกดอกมาแล้วประสบปัญหา พายุ ลมฝน ดอก ลูกร่วงหล่น มีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน  โดยผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม คาดว่าผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม