พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข

Central Regionnewsroyal project

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ เป็นวันที่สอง

Read More
Central RegionnewsRoyal Newsroyal project

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ จังหวัดเพชรบุรี

Read More
Central RegionnewsRoyal Newsroyal project

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดเพชรบุรี

Read More
Central Regionnewsroyal project

องคมนตรี ติดตามโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9

Read More
Central RegionnewsRoyal Newsroyal project

องคมนตรีกำชับหน่วยงานรัฐ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง

Read More
newsRoyal Newsroyal project

สำนักงาน กปร. จัดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566

Read More
Central RegionEditorialHappiness from developmentnewsroyal project

สุขจากการพัฒนา ตอน ส่งเสริมการผลิตสาหร่ายผักกาดทะเล

Read More
Central RegionnewsRoyal Newsroyal project

องคมนตรีเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์จากฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดเพชรบุรี

Read More
Central RegionnewsRoyal Newsroyal project

องคมนตรีติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

Read More
EditorialHappiness from developmentnews

สุขจากการพัฒนา ตอน ฟื้นชีวิตด้วยสายน้ำจากอ่างยางชุม

Read More