วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

newsPublic relations

ขอเชิญชวนร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม Soil and Water; a source of life “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

Read More
newsRoyal Newsroyal project

สำนักงาน กปร. จัดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566

Read More
Central RegionEditorialHappiness from developmentnewsroyal project

สุขแห่งการพัฒนา ตอน บีบี กรีนฟาร์ม สุขในวัยเกษียณ

Read More
Central RegionEditorialHappiness from developmentnewsroyal project

สุขจากการพัฒนา ตอน สุขของชุมชนบ้านหนองกระทิง

Read More
EditorialnewsRoyal News

บทความ งาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”เผยแพร่ผลสำเร็จแห่งการพัฒนา

Read More
Central Regionnewsroyal project

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

Read More
newsPublic relations

เชิญร่วมกิจกรรมการประกวดในงาน“44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”

Read More
newsPublic relationsroyal project

ขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ “ป่า ดิน น้ำ” โดยรถโมบาย play & learn สู่เยาวชน จ.สระแก้ว

Read More
EditorialHappiness from developmentnews

สุขจากการพัฒนา ตอน เทคโนโลยีในสวนผสมผสาน

Read More
Central RegionEditorialnewsroyal project

บทความพิเศษ Rice Bar ประยุกต์ภูมิปัญญาไทย

Read More