พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์

newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปัง

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

Read More
Editorialnewsroyal projectRoyal StorySouth region

บทความ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือชาวนาประดู่

Read More
Editorialnewsroyal projectRoyal StorySouth region

บทความพิเศษ ชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกูแบสีรา

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลวงรัชกาลที่ 10

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสงขลา

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดตรัง สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด

Read More