ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

newsroyal project

ผ่านไป3วันกับค่ายเยาวชน RDPB รุ่นที่14

Read More
newsroyal project

เปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรี เปิดงาน 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

Read More
newsRoyal Newsroyal project

สำนักงาน กปร. จัดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566

Read More
EditorialnewsRoyal Story

บทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พิษณุ เภาโพธิ์ สร้างสุขจากเกษตรทฤษฎีใหม่

Read More
newsNortheast regionPublic relationsroyal project

นายกรัฐมนตรีตรวจการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read More
EditorialnewsNortheast regionroyal projectRoyal Story

รายได้จากหลักร้อย สู่หลักแสน ส่งลูก จบ ป.โท

Read More
newsNortheast regionroyal project

กระต่ายดำภูพาน แหล่งโปรตีนชนิดใหม่

Read More