พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร.9 สนองพระราชปณิธาน ร.10

Read More
newsroyal project

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567

Read More
newsRoyal NewsSouth region

องคมนตรีประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

Read More
newsRoyal Newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดกระบี่

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปัง

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

Read More
Editorialnewsroyal projectRoyal StorySouth region

บทความ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือชาวนาประดู่

Read More
Editorialnewsroyal projectRoyal StorySouth region

บทความพิเศษ ชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกูแบสีรา

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 จ.พัทลุง

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลวงรัชกาลที่ 10

Read More